Konservatorion sisäilmatiedotteet

17.12.2019

16.12.2019

Luotamme vahvasti siihen, että Lahden konservatorio on myös vuonna 2020 Lahden paras paikka harrastaa musiikkia!

OTTEITA NEWSECin TIEDOTTEESTA LAHDEN KONSERTTITALON KÄYTTÄJILLE 16.12.2019:

Lahden konserttitalon sisäilmatutkimuksiin liittyvät toimenpiteet etenevät. Korjaussuunnitteluun on valittu Vahanen Rakennusfysiikka Oy ja korjaussuunnitelmia vaativien käyttöä turvaavien toimenpiteiden suunnitelmat on tehty ja lähetetty hyväksyttäväksi viranomaisille. Nämä suunnitelmat toteutetaan tammi-helmikuussa.

Konservatorion tiloissa on syksyn aikana tehty käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Tiloihin on toimitettu ilmanpuhdistimia ja sisäilman laatua varmentamaan on toimitettu mittalaitteita, joilla seurataan jatkuvatoimisesti sisäilman olosuhteita. Sisäilmasta seurataan lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidia ja TVOC-pitoisuuksia ja hiukkaspitoisuuksia sekä paine-eroja muun muassa konservatorion ja As Oy:n välillä. Joulukuun alussa saatiin ensimmäinen koonti mittauksista ja sisäilmanlaatu oli mittausten perusteella hyvää eikä mikään olosuhdearvo ollut koholla. Paine-erojen osalta todettiin kuitenkin kahdessa mittauspisteessä, että paine-eroja tulee säätää niin, että varmistetaan ettei As Oy:n puolelta tule rakennustyömaan epäpuhtauksia konservatorion puolelle. Vahasen ilmanvaihto-asiantuntijat ovat perehtyneet asiaan ja tekevät tarvittavat säädöt. Myös ilmanvaihdon kuitulähteet selvitetään ja poistetaan joulu-tammikuun aikana.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy tekee korjaussuunnitelmat ja heidän kokenut korjauspäällikkö valvoo korjauksia. Tarvittavat korjaukset tehdään riittävässä laajuudessa ja korjausprosessissa kiinteistön omistaja tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa hyvän lopputuloksen varmentamiseksi. Korjaukset aloitetaan heti, kun suunnitelmat ovat valmistuneet, ne on hyväksytty viranomaisilla ja urakoitsija korjauksille on valittu. Alustavien suunnitelmien pohjalta korjaukset on mahdollista toteuttaa niin, että siitä ei aiheudu haittaa tai estettä konserttitalon tilojen käytölle. Korjausten edetessä tiloja otetaan kuitenkin tilapäisesti pois käytöstä. Konserttitalon käyttäjien aikataulut ja tarpeet huomioidaan korjausten ja muiden toimenpiteiden aikana ja kaikista toimenpiteistä tiedotetaan konservatoriota.

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja seuraava kokous pidetään alkuvuodesta 2020. Omistaja pyrkii edistämään toimenpiteitä pikaisesti. Huomioittehan, että huolellinen tutkiminen, suunnittelu ja korjaaminen tulee viemään hieman aikaa.

25.11.2019:

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 5.11.2019 kokouksen pöytäkirjaan sisältyvä päätös, Lahden konservatorion tiloille asetettavat määräykset terveyshaittojen poistamiseksi sekä käyttökieltouhka (kohta 70) on luettavissa Lahden kaupungin sivuilta https://www.lahti.fi/paatoksenteko/lautakunnat 

17.10.2019:
Kiinteistössä kuluneen vuoden aikana tehtyjen sisäilmatutkimusten tulosten perusteella tarpeelliseksi todettujen korjausten toteutus on jo aloitettu ja sitä jatketaan viranomaisten asettamassa aikataulussa ja laajuudessa kokeneen, rakennusvalvonnan / ympäristöterveyden hyväksymän korjauspäällikön johdolla. Korjausprosessissa kiinteistön omistaja tekee hyvän lopputuloksen varmentamiseksi tiivistä yhteistyötä Lahden terveydensuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaisten, museoviraston, konservatorion sekä konservatorion vuokranantajan, kaupungin tilakeskuksen kanssa.

Korjaussuunnittelun aikana käyttöä turvaavina toimenpiteinä sisäilman laadusta huolehditaan muun muassa tiloihin asennettavilla ilmanpuhdistimilla, korjattavien tilojen osastoinneilla ja koko kiinteistön tehostetulla siivouksella. Alustavien suunnitelmien pohjalta korjaukset on mahdollista toteuttaa niin, että niistä ei aiheudu merkittävää haittaa tai estettä konserttitalon tilojen käytölle. Korjausten edetessä tiloja otetaan kuitenkin tilapäisesti pois käytöstä.

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta käsitellee asiaa kokouksessaan 5.11.2019. Tämän jälkeen voimme jälleen tiedottaa asian etenemisestä.

2.10.2019:
Kaupungin rakennus- ja ympäristölupalautakunnan tiistaille 8.10. suunniteltu kokous on peruuntunut. Lahden konserttitalon sisäilma-asia siirtynee käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa, joka on määrä pitää 5.11.2019.

Rakennuksen omistaja järjestää konservatorion henkilöstölle  sisäilmaraporttia ja korjaussuunnitelmia koskevan infotilaisuuden tiistaina 15.10.

  26.9.2019:
  Kiwa Inspectan tutkimusraportti on toimitettu asiaa käsitteleville tahoille.

  9.9.2019:
  Konserttitalon sisäilma-asian käsittely kaupungin rakennus- ja ympäristölupalautakunnassa on siirretty kokoukseen, joka pidetään 8.10.2019. Lautakunta on antanut rakennuksen omistajalle, Yleisradion eläkesäätiölle, 25.9. asti lisäaikaa tutkimusten tekemiseen ja tutkimusraportin toimittamiseen lautakunnalle. Tällöin kaiken tutkimustiedon pitäisi olla lautakunnan käytettävissä sen päättäessä, mitä korjaustoimia, missä laajuudessa ja millä aikataululla konserttitalolla on tehtävä.

  28.8.2019:
  Olemme lähettäneet opiskelijoille, oppilaille ja huoltajille sähköpostitse tiedotteen koskien konserttitalon sisäilmatutkimuksia. Pyydämme tarkistamaan sähköpostinne roskapostikansion, mikäli viesti ei ole saavuttanut teitä.