Konservatorion sisäilmatiedotteet

29.4.2020 klo 00:10

29.4.2020

Sisäilmakorjaukset kellarikerroksissa käynnistyvät toukokuun alussa

Sisäilmakorjauksiin liittyvät työt kellarikerroksissa päästään etäopiskelun vuoksi aloittamaan jo toukokuun alussa. Tavoitteena on saada nämä kerrokset normaaliin käyttöön syyslukukauden alkuun mennessä.

Remontin tässä vaiheessa korjataan ja uusitaan niin lattiarakenteita kuin maan alla olevia sisäkattojakin.  Lisäksi tiivistetään sekä ulkoseinien maanvaraisia liitoskohtia että rakennuksen sisäisiä, konservatorion ja keskeneräisen asunnoiksi suunnitellun naapuriyhtiön rajapintojen liitoskohtia.

Muun muassa konservatorion kirjasto varastoineen, konservatorion arkisto sekä soitinvuokraamon irtaimisto odottaa nyt muuttolaatikoissa remontin tämän osan valmistumista. Myös kyseisten kerrosten opetusluokat ja opettajainhuone ovat pois käytöstä.

Esitimme rakennuksen omistajalle koko kirjastotilaa koskevan muutostoiveen, kun tila nyt joka tapauksessa on toimenpiteiden alla:  osa kirjastosta muutetaan nyt opetustilaksi, jossa voivat vuoroin toimia muskari, kamarimusiikkiyhtyeet ja mahdolliset muut isomman tilan tarvitsijat.

4.3.2020
Rehtori Eero Pulkkisen kirjoitus, Lukijan sana ESS ja Mielipide Uusi Lahti

Konservatorion tilojen korjaus etenee hallitusti 

Uutisointi Lahden konservatorion ja sen kotitalon sisäilmasta on ollut useasti esillä maakunnan medioissa. Olemme omalta osaltamme pyrkineet pitämään mediaa ajan tasalla kuulumisistamme, mutta joutuneet toteamaan, että hyvät uutiset eivät useinkaan yllä otsikoihin. Haluan siksi tuoda esiin faktoja, jotka ovat julkisessa viestinnässä jääneet varjoon.

Seuraamme aktiivisesti sekä henkilöstömme että oppilaidemme hyvinvointia toimitiloissamme. Oppilaskuntaamme kuuluu 1066 henkilöä. Heistä vain 17 eli 1,6 prosenttia koko asiakaskunnastamme on ilmoittanut sisäilmaoireilusta. Henkilöstöllemme tehdyt sisäilmastokyselyt ovat puolestaan osoittaneet, että myös paljon aikaansa toimitiloissa viettävien oireilu on tehtyjen turvaavien toimenpiteiden ansiosta jo vähentynyt. Viimeisimmässä, Työterveyslaitoksen joulukuussa 2019 tekemän sisäilmastokyselyn raportissa työlääketieteen erikoislääkärin ja ylilääkärin johtopäätöksenä oli, että ilmoitettua työympäristöhaittaa voidaan pitää tilastollisesti lähinnä tavanomaisena.

Felix Krohn –sali on tärkeä konsertti- ja tapahtumafoorumi paitsi meille konservatoriolaisille, myös mm. Sinfonia Lahdelle ja muille kulttuurialan toimijoille kaupungissamme. Se on myös monille Lahteen vierailemaan tuleville artisteille kutsuva esiintymispaikka. Salin sisäilman laatuun on jo kuluneen lukuvuoden aikana saatu merkittävää parannusta. Kaikki lattioiden alaiset putkistot ja ilmatilat on puhdistettu, lavan alapuolinen rakenne on alipaineistettu, valaisimien läpiviennit on tiivistetty ja tilaan on tuotu tehokkaat ilmanpuhdistimet. Käytämme salia hyvillä mielin omien konserttiemme järjestämiseen ja olemme iloisia siitä, että sali täyttyy usein myös muiden tahojen hienoista yleisötilaisuuksista.

Yhteistyöhön toimitilojemme omistajan, Yleisradion eläkesäätiön, samoin kuin kaupungin Tilakeskuksen sekä Rakennus- ja ympäristölupalautakunnan kanssa olemme tyytyväisiä. Omistaja on vastuullisesti ottanut hoitaakseen kiinteistön korjaamisen, mihin se juuri peruskorjatun rakennuksen ostaessaan tuskin oli osannut varautua. Nyt korjaussuunnittelussa ja korjauksissa edetään hallitusti. Tällä kertaa kiinteistön kunnostamisessa ei kuljeta kello edellä, vaan järkevästi suunnitellen ja laatua rakentaen. Remontti vie aikansa, mutta hyvää lopputulosta ei saavuteta kiirehtimällä. Rakennamme nyt yhdessä entistäkin parempaa oppimisympäristöä konservatorion nykyisille ja uusille oppilaille.

21.2.2020

Hyvä tästä tulee, kunhan maltetaan vielä vähän

Korjaussuunnittelusta vastaava Vahanen Rakennusfysiikka Oy tekee kiinteistössä tällä hetkellä vielä lisätutkimuksia, jotta voidaan varmistua korjaussuunnittelun oikeellisuudesta ja riittävyydestä.

Tällä hetkellä tehdään rakenneavauksia, ilmanvaihdon ja rakennusautomaation tutkimuksia sekä haitta-ainekartoitus. Keväällä suoritetaan myös vesikaton ja julkisivun kuntotutkimus.

Lisätutkimustarpeiden ja korjausten ennakoitua suuremmasta laajuudesta johtuen kiinteistön omistaja on hakenut lisäaikaa sekä rakennusluvan hakemiselle että korjausten suorittamiselle. Omistaja haluaa varmistaa, että hankesuunnittelu ja itse korjaukset voidaan tehdä riittävällä huolellisuudella.

Konservatorio ja Lahden tilakeskus eivät vastusta lisäajan hakemista, sillä perusteellinen työ on myös meidän etumme.

Lisäajan hakemisesta huolimatta omistajan, siis Yleisradion eläkesäätiön, tavoitteena on aloittaa osa korjauksista alkuperäisen aikataulun mukaan touko-kesäkuussa.  Korjaustyö kestää arviolta vuoden 2021 loppuun asti. Isommat työt pyritään suorittamaan oppilaitoksen loma-aikoina, jotta konservatorion toiminnalle aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä. Tiloissa tehdään tarpeen vaatiessa edelleen käyttöä turvaavia toimenpiteitä ennen varsinaisia korjauksia. Lisäksi kiinteistöön on hankittu runsaasti ilmanpuhdistimia ja sisäilman olosuhteita mitataan jatkuvatoimisesti antureilla.

Konservatorion henkilöstön ja muiden tilojen käyttäjien mahdollista oireilun seurantaa jatketaan yhä ja kaikkiin uusiin ilmoituksiin reagoidaan. Jos uusia oireilmoituksia tulee, suunnittelijat ja kuntotutkijat käyvät oireilutilat läpi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

 

16.12.2019

Luotamme vahvasti siihen, että Lahden konservatorio on myös vuonna 2020 Lahden paras paikka harrastaa musiikkia!

OTTEITA NEWSECin TIEDOTTEESTA LAHDEN KONSERTTITALON KÄYTTÄJILLE 16.12.2019:

Lahden konserttitalon sisäilmatutkimuksiin liittyvät toimenpiteet etenevät. Korjaussuunnitteluun on valittu Vahanen Rakennusfysiikka Oy ja korjaussuunnitelmia vaativien käyttöä turvaavien toimenpiteiden suunnitelmat on tehty ja lähetetty hyväksyttäväksi viranomaisille. Nämä suunnitelmat toteutetaan tammi-helmikuussa.

Konservatorion tiloissa on syksyn aikana tehty käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Tiloihin on toimitettu ilmanpuhdistimia ja sisäilman laatua varmentamaan on toimitettu mittalaitteita, joilla seurataan jatkuvatoimisesti sisäilman olosuhteita. Sisäilmasta seurataan lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidia ja TVOC-pitoisuuksia ja hiukkaspitoisuuksia sekä paine-eroja muun muassa konservatorion ja As Oy:n välillä. Joulukuun alussa saatiin ensimmäinen koonti mittauksista ja sisäilmanlaatu oli mittausten perusteella hyvää eikä mikään olosuhdearvo ollut koholla. Paine-erojen osalta todettiin kuitenkin kahdessa mittauspisteessä, että paine-eroja tulee säätää niin, että varmistetaan ettei As Oy:n puolelta tule rakennustyömaan epäpuhtauksia konservatorion puolelle. Vahasen ilmanvaihto-asiantuntijat ovat perehtyneet asiaan ja tekevät tarvittavat säädöt. Myös ilmanvaihdon kuitulähteet selvitetään ja poistetaan joulu-tammikuun aikana.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy tekee korjaussuunnitelmat ja heidän kokenut korjauspäällikkö valvoo korjauksia. Tarvittavat korjaukset tehdään riittävässä laajuudessa ja korjausprosessissa kiinteistön omistaja tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa hyvän lopputuloksen varmentamiseksi. Korjaukset aloitetaan heti, kun suunnitelmat ovat valmistuneet, ne on hyväksytty viranomaisilla ja urakoitsija korjauksille on valittu. Alustavien suunnitelmien pohjalta korjaukset on mahdollista toteuttaa niin, että siitä ei aiheudu haittaa tai estettä konserttitalon tilojen käytölle. Korjausten edetessä tiloja otetaan kuitenkin tilapäisesti pois käytöstä. Konserttitalon käyttäjien aikataulut ja tarpeet huomioidaan korjausten ja muiden toimenpiteiden aikana ja kaikista toimenpiteistä tiedotetaan konservatoriota.

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja seuraava kokous pidetään alkuvuodesta 2020. Omistaja pyrkii edistämään toimenpiteitä pikaisesti. Huomioittehan, että huolellinen tutkiminen, suunnittelu ja korjaaminen tulee viemään hieman aikaa.

25.11.2019:

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 5.11.2019 kokouksen pöytäkirjaan sisältyvä päätös, Lahden konservatorion tiloille asetettavat määräykset terveyshaittojen poistamiseksi sekä käyttökieltouhka (kohta 70) on luettavissa Lahden kaupungin sivuilta https://www.lahti.fi/paatoksenteko/lautakunnat 

17.10.2019:
Kiinteistössä kuluneen vuoden aikana tehtyjen sisäilmatutkimusten tulosten perusteella tarpeelliseksi todettujen korjausten toteutus on jo aloitettu ja sitä jatketaan viranomaisten asettamassa aikataulussa ja laajuudessa kokeneen, rakennusvalvonnan / ympäristöterveyden hyväksymän korjauspäällikön johdolla. Korjausprosessissa kiinteistön omistaja tekee hyvän lopputuloksen varmentamiseksi tiivistä yhteistyötä Lahden terveydensuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaisten, museoviraston, konservatorion sekä konservatorion vuokranantajan, kaupungin tilakeskuksen kanssa.

Korjaussuunnittelun aikana käyttöä turvaavina toimenpiteinä sisäilman laadusta huolehditaan muun muassa tiloihin asennettavilla ilmanpuhdistimilla, korjattavien tilojen osastoinneilla ja koko kiinteistön tehostetulla siivouksella. Alustavien suunnitelmien pohjalta korjaukset on mahdollista toteuttaa niin, että niistä ei aiheudu merkittävää haittaa tai estettä konserttitalon tilojen käytölle. Korjausten edetessä tiloja otetaan kuitenkin tilapäisesti pois käytöstä.

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta käsitellee asiaa kokouksessaan 5.11.2019. Tämän jälkeen voimme jälleen tiedottaa asian etenemisestä.

2.10.2019:
Kaupungin rakennus- ja ympäristölupalautakunnan tiistaille 8.10. suunniteltu kokous on peruuntunut. Lahden konserttitalon sisäilma-asia siirtynee käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa, joka on määrä pitää 5.11.2019.

Rakennuksen omistaja järjestää konservatorion henkilöstölle  sisäilmaraporttia ja korjaussuunnitelmia koskevan infotilaisuuden tiistaina 15.10.

  26.9.2019:
  Kiwa Inspectan tutkimusraportti on toimitettu asiaa käsitteleville tahoille.

  9.9.2019:
  Konserttitalon sisäilma-asian käsittely kaupungin rakennus- ja ympäristölupalautakunnassa on siirretty kokoukseen, joka pidetään 8.10.2019. Lautakunta on antanut rakennuksen omistajalle, Yleisradion eläkesäätiölle, 25.9. asti lisäaikaa tutkimusten tekemiseen ja tutkimusraportin toimittamiseen lautakunnalle. Tällöin kaiken tutkimustiedon pitäisi olla lautakunnan käytettävissä sen päättäessä, mitä korjaustoimia, missä laajuudessa ja millä aikataululla konserttitalolla on tehtävä.

  28.8.2019:
  Olemme lähettäneet opiskelijoille, oppilaille ja huoltajille sähköpostitse tiedotteen koskien konserttitalon sisäilmatutkimuksia. Pyydämme tarkistamaan sähköpostinne roskapostikansion, mikäli viesti ei ole saavuttanut teitä.