Konserttitalon sisäilmatutkimuksia koskevaa tietoa

25.11.2019

25.11.2019:

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 5.11.2019 kokouksen pöytäkirjaan sisältyvä päätös, Lahden konservatorion tiloille asetettavat määräykset terveyshaittojen poistamiseksi sekä käyttökieltouhka (kohta 70) on luettavissa Lahden kaupungin sivuilta https://www.lahti.fi/paatoksenteko/lautakunnat 

17.10.2019:
Kiinteistössä kuluneen vuoden aikana tehtyjen sisäilmatutkimusten tulosten perusteella tarpeelliseksi todettujen korjausten toteutus on jo aloitettu ja sitä jatketaan viranomaisten asettamassa aikataulussa ja laajuudessa kokeneen, rakennusvalvonnan / ympäristöterveyden hyväksymän korjauspäällikön johdolla. Korjausprosessissa kiinteistön omistaja tekee hyvän lopputuloksen varmentamiseksi tiivistä yhteistyötä Lahden terveydensuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaisten, museoviraston, konservatorion sekä konservatorion vuokranantajan, kaupungin tilakeskuksen kanssa.

Korjaussuunnittelun aikana käyttöä turvaavina toimenpiteinä sisäilman laadusta huolehditaan muun muassa tiloihin asennettavilla ilmanpuhdistimilla, korjattavien tilojen osastoinneilla ja koko kiinteistön tehostetulla siivouksella. Alustavien suunnitelmien pohjalta korjaukset on mahdollista toteuttaa niin, että niistä ei aiheudu merkittävää haittaa tai estettä konserttitalon tilojen käytölle. Korjausten edetessä tiloja otetaan kuitenkin tilapäisesti pois käytöstä.

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta käsitellee asiaa kokouksessaan 5.11.2019. Tämän jälkeen voimme jälleen tiedottaa asian etenemisestä.

2.10.2019:
Kaupungin rakennus- ja ympäristölupalautakunnan tiistaille 8.10. suunniteltu kokous on peruuntunut. Lahden konserttitalon sisäilma-asia siirtynee käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa, joka on määrä pitää 5.11.2019.

Rakennuksen omistaja järjestää konservatorion henkilöstölle  sisäilmaraporttia ja korjaussuunnitelmia koskevan infotilaisuuden tiistaina 15.10.

  26.9.2019:
  Kiwa Inspectan tutkimusraportti on toimitettu asiaa käsitteleville tahoille.

  9.9.2019:
  Konserttitalon sisäilma-asian käsittely kaupungin rakennus- ja ympäristölupalautakunnassa on siirretty kokoukseen, joka pidetään 8.10.2019. Lautakunta on antanut rakennuksen omistajalle, Yleisradion eläkesäätiölle, 25.9. asti lisäaikaa tutkimusten tekemiseen ja tutkimusraportin toimittamiseen lautakunnalle. Tällöin kaiken tutkimustiedon pitäisi olla lautakunnan käytettävissä sen päättäessä, mitä korjaustoimia, missä laajuudessa ja millä aikataululla konserttitalolla on tehtävä.

  28.8.2019:
  Olemme lähettäneet opiskelijoille, oppilaille ja huoltajille sähköpostitse tiedotteen koskien konserttitalon sisäilmatutkimuksia. Pyydämme tarkistamaan sähköpostinne roskapostikansion, mikäli viesti ei ole saavuttanut teitä.