Musiikkialan ammatillinen perustutkinto

 

Lahden konservatorio on oikea paikka opiskella muusikon ammattiin, kun tavoitteena on työpaikka klassisen musiikin tai sotilasmusiikin maailmassa.


Hakeminen opintoihin


Hakeminen opintoihin tapahtuu joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

1) Jatkuvan haun valintakoe järjestetään seuraavan kerran keskiviikkona 20.11.2019, ja siihen ilmoittaudutaan lähettämällä ilmoittautumislomake osoitteeseen haku@concis.fi viimeistään keskiviikkona 6.11.2019. Huomioithan ohjeet koesoitto-/koelaulukappaleita valitessasi.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar, sonja.lehtonen-ayikar@concis.fi tai p. 050-5110869. 

Vapautuvista opiskelupaikoista voi lisäksi ympäri vuoden tiedustella opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta.

2) Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaussa voi hakea seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2020.

 

Valintakoe

 

Valintakoe sisältää sekä koesoitto-/koelauluosuuden että teoria- ja säveltapailuosuuden. Ohjeet koesoitto-/koelaulukappaleiden valintaan löydät täältä. Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin. Hakijan on läpäistävä valintakokeen kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen.

 

Edeltävät opinnot


Koulutukseen hakeutuvilta vaaditaan edeltävinä opintoina peruskoulu; koulutukseen otetaan kuitenkin myös ylioppilastutkinnon suorittaneita. Valintakokeessa menestyminen edellyttää lisäksi, että hakijalla on jo hakuvaiheessa vähintään 3/3-tasoiset (laulajilla 2/2-tasoiset) tiedot ja taidot sekä klassisissa soitin- tai lauluopinnoissa että teoria-aineissa. Koulutukseen osallistumisen perustana tulisi siis olla vuosien sitoutunut ja tavoitekeskeinen harrastus omassa pääaineessa, Lahden konservatorioon hakevilla siis klassiseen musiikkiin suuntautuneissa soitin- tai yksinlauluopinnoissa. Tässä suhteessa musiikin ammattiopiskelu eroaa monista muista toisen asteen koulutuksista, joissa ammattitaitojen oppiminen voi alkaa perusteista opiskelujen alussa.
 

Koulutuksen laajuus


Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Sen ohjeellinen kesto peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla on lähtökohtaisesti 3 lukuvuotta ja ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla 2 lukuvuotta. Tutkintoon hyväksiluettavat aiemmat opinnot, lukio-opinnot mukaan luettuina, kuitenkin lyhentävät käytettävissä olevaa opiskeluaikaa. Näin ollen myös peruskoulupohjaisen opiskelijan opiskeluaika voi periaatteessa lyhentyä 2 vuoteen tai sitä lyhyemmäksi. Yksittäistapauksissa ohjeelliseen opiskeluaikaan voidaan perustellusta anomuksesta myöntää jatkoaikaa, 3 lukuvuoteen oikeutetulle opiskelijalle enintään 1 lukuvuosi ja 2–2,5 lukuvuoteen oikeutetulle opiskelijalle enintään puoli vuotta eli yhden lukukauden verran.
 

Musiikkialan perustutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden
 

Konservatoriossa tehty musiikkialan perustutkinto antaa paitsi ammatilliset perusvalmiudet myös yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Koulutuksemme on siis musiikkia intohimoisesti harrastavalle nuorelle erinomainen, lukiolle rinnakkainen ja vaihtoehtoinen opintoväylä hakeutua edelleen minkä tahansa alan korkea-asteen opintoihin ja sitä kautta työelämään.Toisen asteen tutkinto antaa valmiuksia paitsi korkea-asteen opintoihin, myös soittajan tehtäviin orkestereissa sekä sotilassoittajan tehtäviin. Ammatillinen perustutkinto onkin  vähimmäisedellytys vakinaisen viran saamiselle sotilassoittokunnasta. Sotilasmusiikkialalle tähtäävien koulutus järjestetään yhdessä erikseen sovittavan yhteistyösoittokunnan kanssa.

Musiikkiopinnoista on toisaalta hyötyä monella muullakin alalla kuin muusikon työssä. Konservatoriossa tehty kaksoistutkinto luo hyvän pohjan kouluttautua esimerkiksi luokanopettajaksi, koulun musiikinopettajaksi, musiikkiterapeutiksi, nuoriso-ohjaajaksi, seurakunnan tehtäviin, toimittajaksi tai tuottajaksi.