Musiikkialan ammatillinen perustutkinto

Musiikkialan ammatillinen perustutkinto

Lahden konservatorio on oikea paikka opiskella muusikon ammattiin, kun tavoitteena on työpaikka klassisen musiikin tai sotilasmusiikin maailmassa.

Hakeminen opintoihin tapahtuu joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

1) Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet eivätkä suorita hakukeväänä ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaussa voi hakea seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2020.

2) Voit myös hakea koulutukseemme jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Valintakoe järjestetään seuraavan kerran maanantaina 19.8.2019, ja siihen ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä hakulomake osoitteeseen haku@concis.fi viimeistään tiistaina 6.8.2019. Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa 3.7. asti sekä 5.-6.8.2019 klo 9:00–15:00 välillä opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar, sonja.lehtonen-ayikar@concis.fi tai p. 050-5110869.

Mahdollisista vapautuvista opiskelupaikoista voi ympäri vuoden tiedustella opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta, sonja.lehtonen-ayikar@concis.fi tai p. 050-5110869.

Valintakoe sisältää sekä koesoitto-/koelauluosuuden että teoria- ja säveltapailuosuuden. Ohjeet koesoitto-/koelaulukappaleiden valintaan löydät täältä. Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin. Hakijan on läpäistävä valintakokeen kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen.

Koulutukseen hakeutuvilta vaaditaan edeltävinä opintoina peruskoulu; koulutukseen otetaan kuitenkin myös ylioppilastutkinnon suorittaneita. Valintakokeessa menestyminen edellyttää lisäksi, että hakijalla on jo hakuvaiheessa vähintään 3/3-tasoiset (laulajilla 2/2-tasoiset) tiedot ja taidot sekä klassisissa soitin- tai lauluopinnoissa että teoria-aineissa. Koulutukseen osallistumisen perustana tulisi siis olla vuosien sitoutunut ja tavoitekeskeinen harrastus omassa pääaineessa (Lahden konservatorioon hakevilla klassiseen musiikkiin suuntautuneissa soitin- tai yksinlauluopinnoissa). Tässä suhteessa musiikin ammattiopiskelu eroaa monista muista toisen asteen koulutuksista, joissa ammattitaitojen oppiminen voi alkaa perusteista opiskelujen alussa.

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Sen ohjeellinen kesto peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla on lähtökohtaisesti 3 lukuvuotta ja ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla 2 lukuvuotta. Tutkintoon hyväksiluettavat aiemmat opinnot, lukio-opinnot mukaan luettuina, kuitenkin lyhentävät käytettävissä olevaa opiskeluaikaa. Näin ollen myös peruskoulupohjaisen opiskelijan opiskeluaika voi periaatteessa lyhentyä 2 vuoteen tai sitä lyhyemmäksi. Yksittäistapauksissa ohjeelliseen opiskeluaikaan voidaan perustellusta anomuksesta myöntää jatkoaikaa, 3 lukuvuoteen oikeutetulle opiskelijalle enintään 1 lukuvuosi ja 2–2,5 lukuvuoteen oikeutetulle opiskelijalle enintään puoli vuotta eli yhden lukukauden verran.

Konservatoriossa tehty musiikkialan perustutkinto antaa paitsi ammatillisen perusvalmiuden myös yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Koulutuksemme on siis musiikkia intohimoisesti harrastavalle nuorelle erinomainen, lukiolle rinnakkainen ja vaihtoehtoinen opintoväylä hakeutua edelleen minkä tahansa alan korkea-asteen opintoihin ja sitä kautta työelämään.

Toisen asteen tutkinto antaa valmiuksia korkea-asteen opintoihin, soittajan tehtäviin orkestereissa sekä sotilassoittajan tehtäviin. Sotilasmusiikkialalle tähtäävien koulutus järjestetään yhdessä erikseen sovittavan yhteistyösoittokunnan kanssa. Ammatillinen perustutkinto on vähimmäisedellytys vakinaisen viran saamiselle sotilassoittokunnasta.

Musiikkiopinnoista on toisaalta hyötyä monella muullakin alalla kuin muusikon työssä. Konservatoriossa tehty kaksoistutkinto luo hyvän pohjan kouluttautua esimerkiksi luokanopettajaksi, koulun musiikinopettajaksi, musiikkiterapeutiksi, nuoriso-ohjaajaksi, seurakunnan tehtäviin, toimittajaksi tai tuottajaksi.