Hakuaikataulut ja valintakokeen sisältö

JATKUVA HAKU KÄYNNISSÄ


Lahden konservatorion 2. asteen opiskelijat valitaan koulutukseen konservatorion oman valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen voi ilmoittautua yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet eivätkä hakukeväänä suorita ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaun kautta voi hakea seuraavan kerran alkuvuodesta 2021.

Voit myös hakea koulutukseemme jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Vapautuvista opiskelupaikoista voi ympäri vuoden tiedustella opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta, p. 050 511 0869 / haku@concis.fi. Ks. myös alla olevat tiedot elokuun 2020 valintakokeesta.

 

SEURAAVA VALINTAKOE ELOKUUSSA 2020

 

Jatkuvan haun valintakoe järjestetään seuraavan kerran elokuussa 2020 seuraavanlaisin järjestelyin:

Klassinen musiikki:

- pääosin ennakkotehtävinä, jotka tulee toimittaa oppilaitokseen 5.8.2020 mennessä;

- lisäksi teoria- ja säveltapailukoe etäyhteyksien avulla 14.8.2020.

Pop-jazzmusiikki:

- toteutetaan kokonaan ennakkotehtävinä, jotka tulee toimittaa oppilaitokseen 5.8.2020 mennessä.

Elokuun 2020 opiskelijavalinnoissa on mahdollista hakea kaikkiin ilmoittautumislomakkeella mainittuihin instrumentteihin. Pop-jazzlaulussa opiskelijapaikat ovat kuitenkin tällä hetkellä täynnä.

Tiedustelut: opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar, sonja.lehtonen-ayikar@concis.fi tai p. 050-5110869, tavattavissa 3.7.2020 asti sekä 3.8.2020 alkaen.


HAUN VAIHEET / KESÄ 2020:

 

1) ILMOITTAUTUMINEN 5.8.2020 mennessä

. Elokuun 2020 opiskelijavalintaan ilmoittaudutaan lähettämällä ilmoittautumislomake osoitteeseen haku@concis.fi viimeistään 5.8.2020, johon mennessä tulee myös toimittaa kaikki ennakkotehtävät alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 

2) ENNAKKOTEHTÄVÄT 5.8.2020 mennessä

 

a) Klassisen musiikin linjan kaikki ennakkotehtävät toimitetaan liitetiedostoina osoitteeseen klassinenhaku@concis.fi.


b) Pop-jazzmusiikin linjan kaikki ennakkotehtävät toimitetaan liitetiedostoina osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi.

 

Alempaa tältä sivulta löydät kummankin linjan ennakkotehtäväohjeet.

 

3) SUOMEN KIELEN KOKEEN korvaavat tehtävät (vain ei-suomenkielisille hakijoille) 5.8.2020 mennessä

Elokuun 2020 opiskelijavalinnan yhteydessä ei järjestetä suomen kielen koetta, vaan koe korvataan erikseen ilmoitettavilla ylimääräisillä ennakkotehtävillä. Ylimääräisistä tehtävistä voi saada vapautuksen osoittamalla suomen kielen taitonsa riittävyyden esim. kielitodistusten avulla.

Ks. myös ennakkotehtäväohjeet sekä lisätehtäväohjeet.


4) Valintakokeen TEORIA- JA SÄVELTAPAILUOSUUS pe 14.8.2020 (vain klassisen musiikin linjan hakijoille)

Hakijoille lähetetään koetta varten valmistettava tehtävä sähköpostitse torstaiaamupäivän 13.8. aikana. Koe pidetään perjantaina 14.8. WhatsApp-videopuheluhaastatteluina.

 

VALINTAKOKEEN ARVIOINTI SEKÄ YLEISOHJEITA
 

Valintakoepisteet lasketaan seuraavasti:

 • Pääinstrumentin kokeen ja haastattelun korvaavat tehtävät
  (arviointiasteikko 0-8)
  • Hakijan tulee toimittaa esiintymistallenteet sillä instrumentilla, jolla aikoo suorittaa pääaineopintonsa. Jos hakija pyrkii useampaan instrumenttiin, hänen tulee toimittaa esiintymistallenteet niillä kaikilla.
  • Tarkemmat ohjeet koesoitto-/koelaulukappaleiden valitsemiseen ja/tai valmistamiseen sekä tiedot mahdollisista pakollisista valintakoetehtävistä löydät täältä.
  • Haastattelun korvaavien tehtävien (esittelyvideo ja CV) perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.
  • Klassisen musiikin esitystallenteissa teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat. Heilläkään säestys ei ole pakollinen.
  • Pop-jazzmusiikin esitystallenteissa kappaleet esitetään ensisijaisesti säestyksen tai taustaäänitteen kanssa, lukuunottamatta tehtävää 4 (soittimiin hakijoiden laulunäyte). Ks. myös tehtäväohjeistukset.
    
 • Teoria- ja säveltapailukoe (arviointiasteikko 0-2)
  • Säveltapailun ja musiikinteorian valintakokeen tehtävät ovat kummankin linjan kokeissa/ennakkotehtävissä vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksista on aikaa, kannattaa asiat palauttaa valintakoetta tai tehtäviä varten mieleen jo kesän aikana.
    

Ei-suomenkielisten hakijoiden suomen kielen koe tai korvaavat ennakkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.


Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar, p. 050 5110869 / sonja.lehtonen-ayikar@concis.fi.

ENNAKKOTEHTÄVÄT / KESÄ 2020 / Klassinen musiikki:

 

Yleisohjeita / klassinen musiikki:

Jos lähetät tehtäviä jaettavan linkin kautta (esim. YouTube), varmistathan, että linkki on voimassa vähintään ma 17.8. asti.

Esiintymistallenteet tulee tehdä sillä instrumentilla, jolla aiot suorittaa pääaineopintosi. Jos pyrit useampaan instrumenttiin, toimitathan esiintymistallenteet niillä kaikilla. Täytäthän tällöin myös jokaisesta oman ilmoittautumislomakkeensa.

Merkitsethän viestin otsikon muotoon PÄÄINSTRUMENTTI_Sukunimi Etunimi_Tehtävät x–y,
esim. PIANO_Pianisti Paula_Tehtävät 1–3.

Nimeä kukin tehtäväliite muotoon Sukunimi Etunimi_Tehtävä x (_tehtävässä 1 myös kappaleen säveltäjä),
esim. Pianisti Paula_Tehtävä 1_Bach.

Kaikkien tehtävien lähetysosoite on klassinenhaku@concis.fi ja viimeinen palautuspäivä ke 5.8.2020.


Tehtävät / klassinen musiikki:


1) Esiintymisnäytteet: videotiedostoina (esim. mp4- tai mov-tiedostomuodossa) kaksi erityylistä vähintään 3/3-tasoista (laulajilla 2/2-tasoista) kappaletta, joko yhtenä tiedostona tai kumpikin kappale omana tiedostonaan. Ks. tarkemmat ohjeet kappaleiden valitsemiseen.

- Kumpikin yksittäinen kappale tulee kuvata yhdellä otolla siten, että hakija kokonaisuudessaan näkyy koko ajan ja katsoja pystyy koko ajan helposti seuraamaan soitto-/laulutapahtumaa myös visuaalisesti (esim. soittajan kädet / laulajan kasvot näkyvät koko ajan).

- Kuvan ja äänen laadun tulee olla ainakin kohtuullinen.
 

2) Lyhyehkö muutaman minuutin mittainen esittelyvideo, missä hakija kertoo itsestään ja tavoitteistaan musiikin opintojen suhteen, ensisijaisesti suomen kielellä.
Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, esittelyvideon saa tarvittaessa tehdä myös esim. englanniksi. Tällöinkin sinun kannattaa esitellä videolla myös suomen kielen taitoasi mahdollisimman paljon. 
 

3) Pdf- tai Word-tiedostona lähetettävä CV, josta käy ilmi hakijan aiemmat musiikkiopinnot, opettajat, suoritukset sekä toiminta muusikkona; ensisijaisesti suomen kielellä.
- Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, CV:n saa tarvittaessa tehdä myös esim. englanniksi.
HUOM! Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, etkä ole saanut vapautusta suomen kielen kokeesta, ks. myös suomen kielen kokeen korvaavat lisätehtävät (tämän sivun alaosa).

ENNAKKOTEHTÄVÄT / KESÄ 2020 / Pop-jazzmusiikki:


Yleisohjeita / pop-jazzmusiikki:

Jos lähetät tehtäviä jaettavan linkin kautta (esim. YouTube), varmistathan, että linkki on voimassa vähintään ma 17.8. asti.

Pakollisen ja valinnaisen kappaleen esiintymistallenteet (tehtävät 5 ja 6) tulee tehdä sillä instrumentilla, jolla aiot suorittaa pääaineopintosi. Jos pyrit useampaan instrumenttiin, toimitathan esiintymistallenteet niillä kaikilla. Täytäthän tällöin myös jokaisesta oman ilmoittautumislomakkeensa.

Videotallenteet tulee lähettää normaaleina audiovisuaalisina tiedostoina.
Varmistathan mahdollisimman hyvän äänen laadun sekä sopivan balanssin mahd. säestyspohjan ja oman instrumentin äänenvoimakkuudessa.
Taustaäänite voi olla mikä tahansa äänite, esim. suoratoistopalvelut, cd-levy, musiikkisoftalla itse tehty tai jonkun valmistama äänipohja jne. 

Merkitsethän viestin otsikon muotoon PÄÄINSTRUMENTTI_Sukunimi Etunimi_Tehtävät x–y,
esim. PIANO&KEYBOARD_Pianisti Paula_Tehtävät 1–3.

Nimeä kukin tehtäväliite muotoon Sukunimi Etunimi_Tehtävä x,
esim. Pianisti Paula_Tehtävä 1.

Kaikkien tehtävien lähetysosoite on popjazzhaku@concis.fi ja viimeinen palautuspäivä ke 5.8.2020.

 

Tehtävät / pop-jazzmusiikki:

PDF-tiedostopop-jazzteoriakoe kesä2020.pdf (24 kB)
Pop-jazzmusiikki / Tehtävä 1 (teoriakoe)

1) Teoriakoe

- Koetehtävät julkaistaan tämän tehtävälistan alussa viimeistään 30.6.2020.
- Käytäthän selvää käsialaa, ja kirjoitathan koko nimesi (etu- ja sukunimi) vastauspaperisi yläreunaan. Skannaa/valokuvaa sen jälkeen valmiit tehtävät ja palauta ne pdf-tiedostona.
- Ellei sinulla ole mahdollisuutta tulostaa koetehtäviä, tehtävät voi myös tehdä nuottipaperille. (Kannattaa tällöin kopioida selvällä käsialalla kaikki koetehtävät ja -kysymykset vastauspaperille, jotta kuulustelija näkee selkeästi, mihin tehtävään mikäkin vastaus kuuluu.)
 

2) Lyhyt esittelyvideo itsestäsi, sisältäen historiasi ja tavoitteesi musiikin parissa, ensisijaisesti suomen kielellä.

- Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, esittelyn saa tarvittaessa tehdä myös esim. englanniksi. Tällöinkin sinun kannattaa esitellä videolla myös suomen kielen taitoasi mahdollisimman paljon.


3) CV kirjallisena (pdf- tai Word-tiedostona), ensisijaisesti suomen kielellä.
- Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, CV:n saa tarvittaessa tehdä myös esim. englanniksi.

HUOM! Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, etkä ole saanut vapautusta suomen kielen kokeesta, ks. myös suomen kielen kokeen korvaavat lisätehtävät (tämän sivun alaosa).


4) Laulunäyte videotallenteena (kaikkiin soittimiin hakijoilta, ei koske laulajia).

- Vapaavalintaisen kappaleen tai sen osan lauluesitys, kesto noin 1-2 minuuttia.
- Esitys tulee kuvata yhdellä otolla.
- Mukana saa olla säestys, kunhan se ei haittaa lauluosuuden kuuluvuutta.

 

5) Pakollinen kappale videotallenteena.

- Kaikille pakollinen kappale ja sen nuotit julkaistaan Valintakokeen ohjelmistovaatimukset -sivulla viimeistään 30.6.2020.
- Esitys tulee kuvata yhdellä otolla, ja sen tulee sisältää improvisoitu soolo.
- Kappale esitetään ensisijaisesti säestyksen tai taustaäänitteen kanssa. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta saada kumpaakaan, voit esittää kappaleen soolona.
- Laulajat voivat tarvittaessa transponoida kappaleen sopivaan sävellajiin, muut esittävät kappaleen nuotissa annetussa sävellajissa.  

 

6) Valinnainen kappale videotallenteena (valitse annetuista oman instrumenttisi vaihtoehdoista jompikumpi).

- Instrumenttikohtaiset vaihtoehdot ja niiden nuotit julkaistaan Valintakokeen ohjelmistovaatimukset -sivulla viimeistään 30.6.2020.
- Esitys tulee kuvata yhdellä otolla, ja siinä saa olla improvisoitu soolo. 
- Kappale esitetään ensisijaisesti säestyksen tai taustaäänitteen kanssa. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta saada kumpaakaan, voit esittää kappaleen soolona.
- Laulajat voivat tarvittaessa transponoida kappaleen sopivaan sävellajiin, muut esittävät kappaleen nuotissa annetussa sävellajissa.

SUOMEN KIELEN KOKEEN KORVAAVAT LISÄTEHTÄVÄT / KESÄ 2020:

(vain ei-suomenkielisille hakijoille; molemmat linjat)

Liitä tehtävään 3 (CV:hen) lisätehtävinä:

    a. kirjallinen esittely, jossa kerrot suomeksi itsestäsi ja tavoitteistasi musiikkiopintojen suhteen, sekä

    b. kirjallinen suunnitelma (mieluiten suomeksi tai tarvittaessa esim. englanniksi) siitä, miten aiot edistää suomen kielen taitoasi jatkossa.

Lähetä lisätehtävät CV:n mukana 5.8. mennessä.

HUOM.: Klassisen musiikin ei-suomenkielisten hakijoiden suomen kielen taitoa arvioidaan myös teoria- ja säveltapailukokeen korvaavassa videopuhelinhaastattelussa.