Hakuaikataulut ja valintakokeen sisältö

 

KEVÄÄN 2020 YHTEISHAKU PÄÄTTYNYT, JATKUVA HAKU EDELLEEN KÄYNNISSÄ

 

Lahden konservatorion 2. asteen opiskelijat valitaan koulutukseen konservatorion oman valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen voi ilmoittautua yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet eivätkä hakukeväänä suorita ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa.

Jatkuva haku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät voi hakea yhteishaun kautta. Vapautuvista opiskelupaikoista voi ympäri vuoden tiedustella opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta, p. 050 511 0869 / haku@concis.fi.

 

HAUN VAIHEET / KEVÄT 2020

 

1) Yhteishaku / Jatkuva haku

Kevään 2020 yhteishaku on päättynyt. Yhteishaussa voi hakea seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2021.

Jatkuvan haun valintakoe järjestetään seuraavan kerran toukokuussa 2020 samaan aikaan yhteishaussa hakevien valintakokeen kanssa. Toukokuun 2020 valintakokeeseen ilmoittaudutaan lähettämällä hakulomake osoitteeseen haku@concis.fi viimeistään 22.3.2020. Lomake toimii samalla ennakkotehtävänä (ks. Ennakkotehtävät, kohta a).

 

2) Ennakkotehtävät (molemmat hakutavat)

a) Yhteisenä ennakkotehtävänä sekä klassisen musiikin että pop-jazzmusiikin linjalle täytetään konservatorion verkkosivuilta lisätietolomake, joka palautetaan suoraan konservatorioon osoitteeseen haku@concis.fi viimeistään 22.3.2020. (HUOM! Sama lomake toimii jatkuvan haun hakulomakkeena.) Lisätietolomakkeeseen mm. kirjoitetaan lyhyt kirjallinen esittely, josta ilmenee hakijan historia musiikin parissa, motivaatio ja omat tavoitteet opinnoille.

b) Pop-jazzmusiikin linjalle pyrittäessä toisena ennakkotehtävänä on viimeistään 29.3.2020 palautettava vapaamuotoinen, vähintään 3/3-tasoinen (laulajilla 2/2) instrumenttinäyte mp3-formaatissa (ei päälleäänityksiä vaan ns. live-otto). Ennakkotehtävänä lähetettävä soittonäyte voi olla säestyksellinen. Osa pop-jazzhakijoista kutsutaan tämän ennakkotehtävän perusteella varsinaiseen valintakokeeseen. Tehtävä palautetaan liitetiedostona sähköpostitse osoitteeseen haku@concis.fi.

 

3) Suomen kielen koe (vain ei-suomenkielisille hakijoille)

Mahdollisen kielikokeen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.


4) Valintakokeet

HUOM! Kevään 2020 valintakokeet mahdollisesti toteutetaan poikkeusjärjestelyin, mikäli koronavirustilanne sitä edellyttää. Tällöin kokeet pidetään etäyhteyksien avulla niiltä osin, kuin se on mahdollista, ja tarvittaessa korvataan osittain ylimääräisillä etätehtävillä. Mahdollisista koejärjestelymuutoksista ja mahdollisten etätehtävien palautuspäivistä tiedotetaan hakijoille.

Klassisen musiikin valintakoe: ti 5.5.2020
Pop-jazzmusiikin valintakoe: kaksipäiväinen valintakoe, teoria- ja säveltapailuosuus viikolla 19, koesoitot/-laulut viikolla 20

Kumpikin valintakoe sisältää sekä koesoiton/-laulun että teoria- ja säveltapailuosuuden.

Valintakoe koostuu seuraavista osioista:

 • Solistisen pääaineen koe ja sen yhteydessä haastattelu
  (arviointiasteikko 0-8)
  • Hakijan tulee osallistua koesoittoon/-lauluun siinä solistisessa aineessa, jossa aikoo suorittaa pääaineopintonsa. Jos hakija pyrkii useampaan pääaineeseen, hänen tulee osallistua solistisen aineen kokeeseen niissä kaikissa.
  • Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia. Tarkemmat ohjeet koesoitto-/koelaulukappaleiden valitsemiseen ja/tai valmistamiseen sekä tiedot mahdollisista pakollisista valintakoetehtävistä löydät täältä.
  • Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.
  • Klassisen musiikin valintakokeessa teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.
  • Pop-jazzmusiikin ennakkotehtävä voi olla säestyksellinen, varsinaisessa valintakokeessa teokset esitetään bändin kanssa.
    
 • Teoria- ja säveltapailukoe (arviointiasteikko 0-2)
  • Säveltapailun ja musiikinteorian valintakokeen tehtävät ovat kummankin linjan kokeissa vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksista on aikaa, kannattaa asiat palauttaa pääsykoetta varten mieleen.
    

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.


Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar, p. 050 5110869 / sonja.lehtonen-ayikar@concis.fi.