Hakuaikataulut ja valintakokeen sisältö

Lahden konservatorion 2. asteen koulutukseen on käynnissä jatkuva haku.
Valintakoe järjestetään seuraavan kerran maanantaina 19.8.2019,
ja siihen ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä hakulomake osoitteeseen haku@concis.fi viimeistään tiistaina 6.8.2019. Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa 3.7. asti sekä 5.-6.8.2019 klo 9:00–15:00 välillä opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar, sonja.lehtonen-ayikar@concis.fi tai p. 050-5110869.

Opiskelijat valitaan koulutukseen konservatorion oman valintakokeen perusteella. Valintakoekutsut lähetetään 19.8.2019 pidettäviin kokeisiin ilmoittautuneille, ilmoittautumislomakkeen asianmukaisesti täyttäneille ja palauttaneille hakijoille sähköpostitse viimeistään 12.8.2019.

Valintakoe maanantaina 19.8.2019 koostuu seuraavista osioista:

 • Solistisen pääaineen koe ja sen yhteydessä haastattelu
  (arviointiasteikko 0-8)
  • Hakijan tulee osallistua koesoittoon/-lauluun siinä solistisessa aineessa, jossa aikoo suorittaa pääaineopintonsa. Jos hakija pyrkii useampaan pääaineeseen, hänen tulee osallistua solistisen aineen kokeeseen niissä kaikissa.
  • Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia. Tarkemmat ohjeet koesoitto-/koelaulukappaleiden valitsemiseen sekä tiedot mahdollisista pakollisista valintakoetehtävistä löydät täältä.
  • Teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.
  • Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.
    
 • Teoria- ja säveltapailukoe (arviointiasteikko 0-2)
  • Kaikille hakijoille yhteiset säveltapailun ja musiikinteorian valintakokeen tehtävät ovat kirjallisia ja vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksista on aikaa, kannattaa asiat palauttaa pääsykoetta varten mieleen.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.

Hakijat saavat tiedon valinnastaan konservatoriolta viimeistään 23.8.2019.

HUOM! Jotta opinnot saataisiin käynnistettyä mahdollisimman tehokkaasti, hyväksytyn hakijan on ilmoitettava konservatorioon opiskelupaikan vastaanottamisesta mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa tuloksien ilmoittamisen jälkeen.