Hakuaikataulut ja valintakokeen sisältö

Lahden konservatorion 2. asteen koulutukseen on käynnissä jatkuva haku. Valintakoe järjestetään seuraavan kerran keskiviikkona 20.11.2019, ja siihen ilmoittaudutaan lähettämällä ilmoittautumislomake osoitteeseen haku@concis.fi viimeistään keskiviikkona 6.11.2019. Huomioithan ohjeet koesoitto-/koelaulukappaleita valitessasi.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar, sonja.lehtonen-ayikar@concis.fi tai p. 050-5110869 (syyslomalla 21.-27.10).

Opiskelijat valitaan koulutukseen konservatorion oman valintakokeen perusteella.

Valintakoe koostuu seuraavista osioista:

 • Solistisen pääaineen koe ja sen yhteydessä haastattelu
  (arviointiasteikko 0-8)
  • Hakijan tulee osallistua koesoittoon/-lauluun siinä solistisessa aineessa, jossa aikoo suorittaa pääaineopintonsa. Jos hakija pyrkii useampaan pääaineeseen, hänen tulee osallistua solistisen aineen kokeeseen niissä kaikissa.
  • Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia. Tarkemmat ohjeet koesoitto-/koelaulukappaleiden valitsemiseen sekä tiedot mahdollisista pakollisista valintakoetehtävistä löydät täältä.
  • Teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.
  • Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.
    
 • Teoria- ja säveltapailukoe (arviointiasteikko 0-2)
  • Kaikille hakijoille yhteiset säveltapailun ja musiikinteorian valintakokeen tehtävät ovat kirjallisia ja vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksista on aikaa, kannattaa asiat palauttaa pääsykoetta varten mieleen.

Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin. Kielikokeen ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.