Hakuaikataulut ja valintakokeen sisältö


Lahden konservatorion 2. asteen opintojen valintakoe järjestetään seuraavan kerran tiistaina 7.5.2019; ilmoittautumisohjeet löydät täältä.

Lahden konservatorion opiskelijat valitaan koulutukseen konservatorion oman valintakokeen perusteella. Valintakoekutsut lähetetään 7.5.2019 pidettäviin kokeisiin ilmoittautuneille, ennakkotehtävän/ilmoittautumislomakkeen asianmukaisesti täyttäneille ja palauttaneille hakijoille noin huhtikuun puolivälissä. Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin. Mahdollisen kielikokeen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Valintakoe tiistaina 7.5.2019 koostuu seuraavista osioista:

 • Solistisen pääaineen koe ja sen yhteydessä haastattelu
  (arviointiasteikko 0-8)
  • Hakijan tulee osallistua koesoittoon/-lauluun siinä solistisessa aineessa, jossa aikoo suorittaa pääaineopintonsa. Jos hakija pyrkii useampaan pääaineeseen, hänen tulee osallistua solistisen aineen kokeeseen niissä kaikissa.
  • Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia. Tarkemmat ohjeet koesoitto-/koelaulukappaleiden valitsemiseen sekä tiedot mahdollisista pakollisista valintakoetehtävistä löydät täältä.
  • Teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.
  • Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.
    
 • Teoria- ja säveltapailukoe (arviointiasteikko 0-2)
  • Kaikille hakijoille yhteiset säveltapailun ja musiikinteorian valintakokeen tehtävät ovat kirjallisia ja vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksista on aikaa, kannattaa asiat palauttaa pääsykoetta varten mieleen.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.