Hakeminen

Lahden konservatorion taiteen perusopetukseen on haku aina keväisin. Soveltuvuustestien kautta valituksi tulleiden opinnot alkavat hakuvuoden elokuussa. Kevään 2019 hakuaika on päättynyt 12.5.2019.

Kesken lukuvuotta mahdollisesti vapaina olevia oppilaspaikkoja voi tiedustella rehtori Eero Pulkkiselta eero.pulkkinen@concis.fi.

 

 

Testiin valmistautuminen


Klassinen musiikki

Soitinopetus 
Soveltuvuustestissä tutkitaan sävelkorvaa, rytmitajua sekä soittoharrastuksessa tarvittavia motorisia valmiuksia. Harjoittele pieni laulu valintatestiä varten.

Soittoharrastuksen muualla jo aloittaneiden pyrkijöiden toivotaan myös valmistautuvan pienen kappaleen esittämiseen.

Laulu 
Lauluopintoihin voit pyrkiä äänenmurroksen ohitettuasi. Soveltevuustestissä esitetään kaksi erityylistä laulua, joiden säestysnuotit pyrkijä tuo mukanaan.

 

Pop-jazz-musiikki

Pop-jazz-instrumenttiopetukseen voivat hakea vähintään 11 vuotta ja laulunopetukseen 15 vuotta täyttäneet nuoret. Soveltuvuustestissä testataan hakijan sävelkorvaa, rytmitajua, soittoharrastuksessa tarvittavia motorisia valmiuksia sekä yhtyesoittovalmiuksia. Soittoharrastuksen muualla jo aloittaneita hakijoita pyydetään valmistamaan omalla soittimella vapaavalintainen soittonäyte.

Pop-jazz-lauluopintoihin hakevia pyydetään harjoittelemaan vapaavalintainen laulu, joka esitetään ilman säestystä.

Soveltuvuustesti on käytännönläheinen ja sisältää rytmimusiikin kentällä esiintyviä rytmisiä ja harmonisia esimerkkejä.