Uusi oppilas voi tutustua
maksuttomasti musiikkileikkikoulun
toimintaan kahden ensimmäisen
opetusviikon ajan.

Siirrymme syksyllä 2019 lähettämään lukukausimaksut saajille sähköpostilla.

Lukukausimaksut 2019- 2020

Musiikkileikkikoulu ja muu ryhmäopetus 
Musiikkileikkikoulu 45’ ja mus. perusteet pääaineena120 €
Musiikkileikkikoulu 60’,
lapsi- ja nuorisokuoro, seniorimuskari 60’
150 €
  
Pääaineopinnot
perustasolla, musiikkiopistotasolla ja aikuisosastolla
 
Pääaineopetus 30’, soitinvalmennus 30’, sivuaine 30’260 €
Pääaineopetusta 45’340 €
Pääaineopetusta 60’450 €
Pääaineopetusta 75’ (oppiainekollegion esityksestä ja
rehtorin päätöksellä)
450 €

Rytmimusiikissa pääaineen opetusta 30' - 45'

385 €
Laulusuzuki-opetus 
  • Yksityistunnit ja perheryhmät 15'/20'/30'/45'
230/300/440/650 €
  • Ryhmätunnit 30'/45'
230/325 €

Avoin konservatorio, nuoret

 
Pääaineopetusta 30’495 €
Pääaineopetusta 45’750 €
Pääaineopetusta 60’885 €

Avoin konservatorio, muut

 
Pääaineopetusta 30’630 €
Pääaineopetusta 45’945 €
Pääaineopetusta 60’1255 €
  

Lukukausimaksu oikeuttaa solistisen pääaineen opetukseen, musiikin perusteiden opetukseen sekä yhteismusisointiin.

 

Muut maksut

  • Kirjautumismaksu pääaineopintojen alkaessa 15 €

Maksujen maksaminen

Maksut veloitetaan sähköpostilla lähetettävällä laskulla lukukausittain, eivätkä ne siten ole opetuskertaperusteisia. Syyslukukauden laskut lähetetään syys-lokakuussa ja kevätlukukauden laskut helmi-maaliskuussa. Opintojen keskeytyessä kesken lukukauden muista kuin terveydellisistä syistä lukukausimaksua ei palauteta takaisin. Terveydellisistä syistä keskeytettäessä tulee rehtorille toimittaa lääkärintodistus.

Maksumuistutukset ja perinnän hoitaa Intrum Justitia Oy. Perintätoimiston hoidettavaksi siirretään laskut, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä ja joiden maksusta ei ole sovittu eräpäivästä poikkeavassa maksuaikataulussa, tai joiden kohdalla ei ole pysytty ennalta sovitussa maksuaikataulussa.

Maksamatta jättäminen keskeyttää opinnot viimeistään lukukauden lopussa.

Oppilaspaikan peruminen ja opintojen keskeyttäminen

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi, ellei rehtorin kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.

Kevätlukukauden osalta ei peritä lukukausimaksua, jos keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettu kirjallisesti konservatorion kansliaan

(konservatorio@concis.fi) 8.12.2019 mennessä.

Alennukset

  • Perheenjäsenalennukset

Perheenjäsenalennus samassa taloudessa ja samassa osoitteessa asuville (kokonainen lukukausi): 35 € toiselta, kolmannelta jne. perheenjäseneltä.

  • Lukukausimaksualennukset

Johtokunta voi myöntää alennuksia lukukausimaksuun lukuvuoden ajaksi perusopintojen, syventävien opintojen (ent. musiikkiopistotaso), aikuisosaston ja popjazz-linjan oppilaille KELAn tekemän toimeentulotukipäätöksen perusteella.

Alla löytyvä hakemus liitteineen on toimitettava konservatorion kansliaan talouspäällikkö Marjo Laineelle 27.9.2019 klo 15 mennessä. (Lomake ei ole sähköisesti täytettävä. Voit printata sen tai noutaa konservatorion kansliasta.)