Uusi oppilas voi tutustua
maksuttomasti musiikkileikkikoulun
toimintaan kahden ensimmäisen
opetusviikon ajan.

Siirrymme syksyllä 2019 lähettämään lukukausimaksut saajille sähköpostilla.

Lukukausimaksut 2020- 2021

Musiikkileikkikoulu ja muu ryhmäopetus 

Musiikkileikkikoulu 45’ 

120 €

Musiikkileikkikoulu 60’
Lapsi- ja nuorisokuoro 60’
Aikuisten ryhmäopetus 60’

150 €
Musiikin teoria pääaineena

120€

 

Pääaineopinnot

Maksuluokka A: sopimuskuntiin kuuluvat oppilaat

 
Pääaineopetus 30’, soitinvalmennus 30’, sivuaine 30’260 €
Pääaineopetusta 45’340 €
Pääaineopetusta 60’450 €
Pääaineopetusta 75’ (oppiainekollegion esityksestä ja
rehtorin päätöksellä)
450 €

Pop-jazzmusiikissa pääaineen opetusta 30' - 45'

385 €

Maksuluokka B: 

Lapset ja nuoret, joiden kotikunnalla ei ole konservatorion kanssa sopimusta oppilaspaikoista, maksavat kotikunnan puuttuvan maksuosuuden vuoksi korkeampaa lukukausimaksua.

Myös aikuiset, jotka ovat täysi-ikäisinä olleet viisi vuotta aikuisosaston oppilaina, siirretään oppilaspaikkojen vaihtuvuuden mahdollistamiseksi maksamaan korkeampaa lukukausimaksua. Rehtori voi kuitenkin myöntää tähän sääntöön poikkeuksen, jos aikuisen oppilaan opinnot ovat selvästi tavoitteellisia ja ylempiin tasokonsertteihin tähtääviä.

 
Pääaineopetusta 30’450 €
Pääaineopetusta 45’675 €
Pääaineopetusta 60’900 €
  

Lukukausimaksu oikeuttaa solistisen pääaineen opetukseen, musiikin perusteiden opetukseen sekä yhteismusisointiin.

 

Muut maksut

  • Kirjautumismaksu pääaineopintojen alkaessa 15 €

Maksujen maksaminen

Maksut veloitetaan sähköpostilla lähetettävällä laskulla lukukausittain, eivätkä ne ole opetuskertaperusteisia. Syyslukukauden laskut lähetetään syys-lokakuussa ja kevätlukukauden laskut helmi-maaliskuussa. Opintojen keskeytyessä kesken lukukauden muista kuin terveydellisistä syistä lukukausimaksua ei palauteta takaisin. Terveydellisistä syistä keskeytettäessä tulee rehtorille toimittaa lääkärintodistus.

Maksumuistutukset ja perinnän hoitaa Intrum Justitia Oy. Perintätoimiston hoidettavaksi siirretään laskut, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä ja joiden maksusta ei ole sovittu eräpäivästä poikkeavaa maksuaikataulua, tai joiden kohdalla ei ole pysytty ennalta sovitussa maksuaikataulussa.

Maksamatta jättäminen keskeyttää opinnot viimeistään lukukauden lopussa.

Oppilaspaikan peruminen ja opintojen keskeyttäminen

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi, ellei rehtorin kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.

 

Alennukset

  • Perheenjäsenalennukset

Perheenjäsenalennus samassa taloudessa ja samassa osoitteessa asuville (kokonainen lukukausi): 35€ toiselta, kolmannelta jne. perheenjäseneltä. Alennukset eivät koske avointa osastoa.

  • Lukukausimaksualennukset

Johtokunta voi myöntää alennuksia lukukausimaksuun lukuvuoden ajaksi perusopintojen, syventävien opintojen (ent. musiikkiopistotaso), aikuisosaston ja popjazz-linjan oppilaille KELAn tekemän toimeentulotukipäätöksen perusteella.

Alla löytyvä hakemus liitteineen on toimitettava konservatorion kansliaan talouspäällikkö Marjo Laineelle (p. 050 511 0720) 27.9.2019 klo 15 mennessä. (Lomake ei ole sähköisesti täytettävä. Voit printata sen tai noutaa konservatorion kansliasta.)