Uusi oppilas voi tutustua
maksuttomasti musiikkileikkikoulun
toimintaan kahden ensimmäisen
opetusviikon ajan.

Siirrymme syksyllä 2019 lähettämään lukukausimaksut saajille sähköpostilla.

Lukukausimaksut 2018 - 2019

Musiikkileikkikoulu ja muu ryhmäopetus 
Musiikkileikkikoulu 45’ ja mus. perusteet pääaineena120 €
Musiikkileikkikoulu 60’,
lapsi- ja nuorisokuoro, seniorimuskari 60’
150 €
  
Pääaineopinnot
perustasolla, musiikkiopistotasolla ja aikuisosastolla
 
Pääaineopetus 30’, soitinvalmennus 30’, sivuaine 30’260 €
Pääaineopetusta 45’340 €
Pääaineopetusta 60’450 €
Pääaineopetusta 75’ (oppiainekollegion esityksestä ja
rehtorin päätöksellä)
450 €

Rytmimusiikissa pääaineen opetusta 30' - 45'

385 €
Laulusuzuki-opetus 
  • Yksityistunnit ja perheryhmät 15'/30'/45'
230/440/650 €
  • Ryhmätunnit 30'/45'
220/325 €

Avoin konservatorio, nuoret

 
Pääaineopetusta 30’495 €
Pääaineopetusta 45’750 €
Pääaineopetusta 60’885 €

Avoin konservatorio, muut

 
Pääaineopetusta 30’630 €
Pääaineopetusta 45’945 €
Pääaineopetusta 60’1255 €
  

Lukukausimaksu oikeuttaa solistisen pääaineen opetukseen, musiikin perusteiden opetukseen sekä yhteismusisointiin.

 

Alennukset

Perheenjäsenalennus samassa taloudessa ja samassa osoitteessa asuville (kokonainen lukukausi)

  • toisen perheenjäsenen osalta 35 €
  • kolmannen ja sitä seuraavien perheenjäsenten osalta 70 €

Muut maksut

  • Kirjautumismaksu pääaineopintojen alkaessa 15 €

 

Maksujen maksaminen

Maksut veloitetaan lukukausittain eivätkä ne ole opetuskertaperusteisia. Kevätlukukauden laskut lähetetään helmikuussa ja syyslukukauden laskut lokakuussa. Opintojen keskeytyessä kesken lukukauden muista kuin terveydellisistä syistä lukukausimaksua ei palauteta takaisin. Terveydellisistä syistä keskeytettäessä tulee rehtorille toimittaa lääkärintodistus välittömästi.

Maksumuistutukset ja perinnän hoitaa Intrum Justitia Oy. Perintätoimiston hoidettavaksi siirretään laskut, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä, joiden maksusta ei ole sovittu, tai joiden kohdalla ei ole pysytty ennalta sovitussa maksuaikataulussa.

Maksamatta jättäminen keskeyttää opinnot viimeistään lukukauden lopussa.

Oppilaspaikan peruminen ja opintojen keskeyttäminen

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi, ellei rehtorin kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.

Kevätlukukauden osalta ei peritä lukukausimaksua, jos keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettu kirjallisesti konservatorion kansliaan

(konservatorio@concis.fi) 31.12.2018 mennessä.

Lukukausimaksualennukset

Johtokunta voi myöntää alennuksia lukukausimaksuun lukuvuoden ajaksi perustason, musiikkiopistotason, aikuisosaston ja rytmimusiikin oppilaille kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tekemän toimeentulotukipäätöksen perusteella.

Alla löytyvä hakemus liitteineen on toimitettava konservatorion kansliaan talouspäällikkö Marjo Laineelle 28.9.2018 klo 15 mennessä. (Lomake ei ole sähköisesti täytettävä. Voit printata sen tai noutaa konservatorion kansliasta.)