Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulussa musiikin maailmaan tutustutaan elämyksellisesti ja kokonaisvaltaisesti oman kokemisen kautta. Ryhmissä lauletaan, leikitään, loruillaan, soitetaan, liikutaan sekä kuunnellaan musiikkia eri tavoin.

Tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan.  Opetus on tavoitteellista, mutta tunneilla ei korostu opettaminen vaan lapselle luodaan tilaisuuksia kokea elämyksiä ja oivalluksia.

Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Ryhmät on jaettu ikävuosittain ja opetuksessa otetaan huomioon lasten yleisen ja musiikillisen kehityksen eri vaiheet. Opetus tapahtuu 5-10 hengen ryhmissä.

Oppitunteja on aamuisin, iltapäivisin sekä iltaisin. Opetusta antavat pätevät varhaisiän musiikinopettajat.

Yhteystiedot

p. 050 511 1214

muskari@concis.fi

Sibeliuksenkatu 8

15110 Lahti