Ryhmät ja lukukausimaksut

 

Musiikkileikkikoulun lukukausimaksut 2019-  2020 (syys - ja kevätlukausi erikseen)

120 euroa/45min.          kerran viikossa

150 euroa /60min.         kerran viikossa

Perheenjäsenalennus (kokonainen lukukausi):          -35,00€

Lukuvuosi 2019-2020

 

Perheryhmät (lapsi aikuisen kanssa)

45 min. kerran viikossa

 • vauvat n. 2-6kk
 • vauvat 7-11kk
 • 1-vuotiaat
 • 2-vuotiaat
 • sisarusryhmät perheen eri-ikäisille lapsille (0-4v.)

Perheryhmissä totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa. Tunneilla lauletaan, leikitään leikkejä jotka lisäävät lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta, körötellään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, liikutaan musiikin mukaan sekä kuunnellaan musiikkia.

Leikkiryhmät

45 min. kerran viikossa

 • 3-vuotiaat
 • 4-vuotiaat
 • 5-vuotiaat

Leikkiryhmässä totutellaan toimimaan ryhmässä minä/me yhdessä. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, liikutaan musiikin mukaan, kuunnellaan musiikkia, tutustutaan musiikillisiin käsitteisiin sekä opetellaan rytmin- ja melodianhahmottamiseen liittyviä asioita leikinomaisesti.

Erityisryhmä

45 min. kerran viikossa

 • 3-10-vuotiaille

Ryhmässä lauletaan, liikutaan, soitetaan ja loruillaan. Opetuksen tukena käytetään tukiviittomia ja kuvia.

Kantele - ja lyömäsoitinryhmät

60 min. kerran viikossa

 • 5-vuotiaat

Ryhmässä tutustustutaan 5-kielisellä kanteleella tai kellopelillä soittamiseen yksin ja yhdessä leikinomaisin keinoin omaa laulua säestäen sekä melodioita etsien.

Muut työ- ja toimintatavat ovat samat kuin samanikäisten musiikkileikkiryhmissä.

Soitinryhmät

60 min. viikossa

 • 6-vuotiaat
 • kantele-, nokkahuilu-, piano-, lyömäsoitin tai ukulele -ryhmät

Soitinryhmässä lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, liikutaan musiikin mukaan, kuunnellaan musiikkia, tutustutaan musiikillisiin käsitteisiin sekä opetellaan rytmin- ja melodianhahmottamiseen liittyviä asioita leikinomaisesti. Lisäksi kehitetään oman soittimen kanssa musiikillista ilmaisukykyä, korvakuulolta ja nuoteista soittoa, improvisointia sekä totutellaan säännölliseen harjoitteluun pienten kotitehtävien avulla. Musiikin monipuolinen tekeminen kehittää lasten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia myös mahdollisia myöhempiä musiikkiopintoja ajatellen.

Soitinkaruselliryhmät

60 min. kerran viikossa

 • 6-vuotiaat
 • 7-vuotiaat

Ryhmässä lapset pääsevät tutustumaan konservatoriossa opetettaviin soittimiin periodiluontoisesti oman muskaritunnin aikana. Konservatorion soitinopettaja käy 1-3 kertaa peräkkäisillä tunneilla n. 15-30 min kerrallaan esittelemässä ja harjoituttamassa soittimensa alkeita. Muskariopettaja vastaa tunnin muusta sisällöstä. Soitinkarusellissa soittimia pyritään esittelemään mahdollisimman laajasti. Viime vuosina soittimina ovat olleet mm. oboe,  käyrätorvi, nokkahuilu, viulu,  kontrabasso, harppu ja klarinetti.

 

Musiikkivalmennusryhmät

60 min. viikossa

 • 7- vuotiaat

Musiikkivalmennusryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka haluavat jatkaa monipuolista musiikinopiskelua varsinaisen musiikkileikkikoulun jälkeen ja/tai eivät ehkä ole vielä valinneet omaa soitintaan tai päässeet haluamiinsa soitinopintoihin. Ryhmän tarkoituksena on tukea lapsen yleistä musiikintuntemusta ja säilyttää mielenkiinto musiikkia kohtaan laulaen, soittaen keho-, rytmi-, ja melodiasoittimia, liikkuen musiikin mukaan sekä kuunnellen musiikkia. Ryhmässä myös tutustutaan monipuolisesti eri soittimiin ja musiikkityyleihin.

Aikuisryhmä Musi-Sointi

60 min. viikossa

Ryhmä syntyi kun joukko konservatorion muskarilaisten vanhempia toivoi omaa aikuisryhmää rentoon yhdessäoloon musiikin parissa. Ryhmässä palautetaan mieleen jo opittuja soitto- ja laulutaitoja sekä opetellaan uutta. Mukaan voi hyvin tulla myös ilman aiempaa aktiivista musiikkiharrastusta.

Muskariopettajien kvartetti, säestäjinään konservatorion opettajien orkesteri, muskarin syntymäpäiväkonsertissa Lahden konservatorion 100-vuotissyntymäpäivillä   lokakuussa 2018.