Konservatoriomme arvot

Konservatorio on sekä ammatillinen oppilaitos että suuri musiikkiopisto

Lahden konservatorio on maamme vanhin edelleen toimiva musiikkioppilaitos. Se on perustettu Viipurissa vuonna 1918 ja muuttanut Lahteen vuonna 1940. Konservatorio antaa musiikkialan ammatillista toisen asteen koulutusta 45 opiskelijalle, musiikin perusopetusta 700 kouluikäiselle musiikinharrastajalle ja pitää musiikkileikkikoulua 350 alle kouluikäiselle lapselle. Konservatorio on siis paitsi ammatillinen oppilaitos, myös suuri musiikin perusopetuksen antaja; 33.324 valtionosuusviikkotunnillaan maan kahdeksanneksi suurin. Ammatillisen koulutuksen osalta konservatorio on valtakunnallinen oppilaitos. Perusopetuksen osalta toimialueena on Lahden lisäksi kuusi Päijät-Hämeen kuntaa.

Konservatorio on vuokralaisena vuonna 1954 valmistuneessa ja vuonna 2015 peruskorjatussa Lahden konserttitalossa, jossa sillä on 2 748 m² tilaa koostuen 43 opetusluokasta. Lisäksi konservatorio käyttää 580 kuulijaa vetävää konserttisalia lukuvuoden aikana säännöllisesti kolmena päivänä viikossa sekä lisäksi ilmenevän tarpeen mukaan. Konserttisalia vuokrataan myös ulkopuolisille.

Toimintaa ohjaavat periaatteet
 

Konservatorion toiminta-ajatus

Lahden konservatorio on musiikin ammatillista koulutusta sekä harrastepainotteista ja ammattiin tähtäävää tavoitteellista musiikin perusopetusta antava oppilaitos. Korkeatasoisella opetustyöllään ja monipuolisella konserttitoiminnallaan se yhteistyössä muiden musiikkialan ammattilaisten, laitosten ja järjestöjen kanssa kehittää toiminta-alueensa musiikinharrastusta, luo ympärilleen musiikille myönteistä ilmapiiriä, kasvattaa piirissään olevista ihmisistä musiikin harrastajia ja kehittää osaltaan maamme musiikkikulttuuria.

Missio

Konservatorion perustehtävänä on

  • kasvattaa musiikin harrastajia ja kuulijoita sekä musiikin ammattilaisia
  • herättää oppilas nauttimaan musiikista ja kannustaa häntä spontaaniin ja luovaan ilmaisuun
  • tuottaa elämyksiä musiikin ja oppimisen kautta
  • edesauttaa oppilaan tunne-elämän ja psyyken kokonaisvaltaista kehittymistä
  • edistää taidekasvatuksen asemaa osana sivistystä ja yhteiskuntaa ja sitä kautta osaltaan nostaa koko yhteiskunnan esteettistä tasoa.

Konservatorion toiminnan perustana olevat arvot

  • Tasapainoisen ihmisen kasvattaminen
  • Jokainen oppilas on ihmisenä yhtä arvokas musiikillisesta lahjakkuudestaan riippumatta.
  • Oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet otetaan huomioon musiikillisten tavoitteiden asettamisessa.
  • Konservatorio välittää oppilailleen myönteistä, rehellistä ja tinkimätöntä asennetta työtä kohtaan sekä oman ja toisen tekemän työn kunnioittamista.

Konservatorion visio

Lahden konservatorio on oman alueensa johtava musiikkioppilaitos ja laaja-alainen musiikin osaamiskeskus, joka harjoittaa hyödyttävää yhteistyötä muitten lahtelaisten musiikin toimijoiden kanssa. Se yhdistää toiminnassaan yhdessä tekemisen ilon ja taidon sekä pyrkimisen taiteellisesti korkeatasoiseen tulokseen.