Omistus ja päätöksenteko

Lahden Konservatorio Oy

Maamme vanhinta musiikkioppilaitosta, vuonna 1918 Viipurissa perustettua Lahden konservatoriota, ylläpitää Lahden Konservatorio Oy. Yhtiön osake-enemmistön (1517 kpl 3000 osakkeesta) omistaa Lahden kaupunki, ja yhtiö on kaupunkikonsernin tytäryhteisö. Loput osakkeet ovat n. 200:lla yksityishenkilöllä tai perikunnalla. Useimpien pienosakkaiden omistus juontaa Viipuriin ja yhtiön perustamisvaiheisiin. Suomen 100:sta valtionosuutta saavasta musiikkioppilaitoksesta kunnallisia ja yksityisiä on molempia yhtä paljon. Yksityisistä osakeyhtiömuotoisia on kuitenkin vain kaksi.

 

Hallitus

Lahden konservatorio Oy:n korkein hallintoelin on sen hallitus. Hallituksen kokoonpano on alla olevan mukainen. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Marja-Liisa Starckjohann, puheenjohtaja

Tuija Rajamäki, varapuheenjohtaja

Kristiina Joensuu, jäsen

Hanna-Kaisa Kyyrönen, jäsen

Antti Laaksonen, jäsen

Emilia Mäki, jäsen

Pauli Pietiläinen, jäsen

Tuija Rajamäki, jäsen

Lasse Reijomaa, jäsen

Heikki Volotinen, jäsen

 

Hallituksen kokouksissa esittelijöinä toimivat

- Eero Pulkkinen,  toimitusjohtaja, rehtori, sihteeri

- Marjo Laine, talouspäällikkö

 

Johtokunta

Hallitus toimii myös oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnan kokouksiin osallistuvat puhevaltaisina  lisäksi opettajien ja opiskelijoiden edustajat, jotka ovat lukuvuonna 2018- 2019

Merja Kakko, opettajien edustaja
Juliana Pöyry, opiskelijoiden edustaja