Omistus ja päätöksenteko

Lahden Konservatorio Oy

Maamme vanhinta musiikkioppilaitosta, vuonna 1918 Viipurissa perustettua Lahden konservatoriota, ylläpitää Lahden Konservatorio Oy. Yhtiön osake-enemmistön (1517 kpl 3000 osakkeesta) omistaa Lahden kaupunki, ja yhtiö on kaupunkikonsernin tytäryhteisö. Loput osakkeet ovat n. 200:lla yksityishenkilöllä tai perikunnalla. Useimpien pienosakkaiden omistus juontaa Viipuriin ja yhtiön perustamisvaiheisiin. Suomen 100:sta valtionosuutta saavasta musiikkioppilaitoksesta kunnallisia ja yksityisiä on molempia yhtä paljon. Yksityisistä osakeyhtiömuotoisia on kuitenkin vain kaksi.

 

Hallitus

Lahden konservatorio Oy:n korkein hallintoelin on sen hallitus. Hallituksen kokoonpano on alla olevan mukainen. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Marja-Liisa Starckjohann, puheenjohtaja

Terttu Pohjolainen, varapuheenjohtaja

Kristiina Joensuu, jäsen

Antti Laaksonen, jäsen

Ari Niskanen, jäsen

Emilia Mäki, jäsen

Timo Pohjansalo, jäsen

Tuija Rajamäki, jäsen

Heikki Volotinen, jäsen

 

Hallituksen kokouksissa esittelijöinä toimivat

- Eero Pulkkinen,  toimitusjohtaja, rehtori, sihteeri

- Marjo Laine, talouspäällikkö

 

Johtokunta

Hallitus toimii myös oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnan kokouksiin osallistuvat puhevaltaisina  lisäksi opettajien ja opiskelijoiden edustajat, jotka ovat lukuvuonna 2018- 2019

Merja Kakko, opettajien edustaja
Juliana Pöyry, opiskelijoiden edustaja