Harri Saarinen

Harri Saarinen aloitti piano-opinnot vuonna 1967 Lahden musiikkiopistossa (nykyinen Lahden konservatorio) Ralf Gothónin oppilaana ja jatkoi niitä 1968 opettajanaan Lea Terno-Kivilä. Sibelius-Akatemiassa hän opiskeli vuodesta 1979 pääaineensa musiikinteorian ohella pianonsoittoa Timo Mikkilän, Hui-Ying Liun ja Matti Raekallion sekä sävellystä Einar Englundin ja Einojuhani Rautavaaran johdolla. Pianonsoiton- ja teorianopettajaksi hän valmistui 1985 ja suoritti 1986 Matti Raekallion oppilaana pianonsoiton diplomitutkinnon erinomaisin arvosanoin.

Espoon musiikkikoulussa (nykyinen Juvenalia) Harri Saarinen toimi pianonsoiton lehtorina 1987-1990. Pidettyään Sibelius-Akatemian järjestämän ensikonserttinsa Helsingissä Temppeliaukion kirkossa 1989 hän oli pianonsoiton jatko-opiskelijana Moskovan konservatoriossa 1990-1992 opettajanaan Mihail Mezhlumov.

Lahden konservatorion säestäjänä Harri Saarinen on työskennellyt vuodesta 1992. Vuonna 2006 hän aloitti Helsingin yliopistossa seemiläisten kielten ja kulttuurien opinnot. Hänen sävellyksiään ovat vuoden 2008 Shalhevet-Ja (Herran liekki) sekakuorolle a cappella nelikieliseen Raamatun tekstiin, vuodelta 2013 Shalom: heprealaisia muunnelmia sooloviululle ja Toccata di fiamma pianolle, Iesus ambulans supra mare kahdelle viululle (2015), Heikki Pekkarisen johtaman Uusi Lahti Kamariorkesterin vuonna 2016 kantaesittämä Kylväjä ja neljä sydäntä jousiorkesterille ja 10 monodiaa soolohuilulle (2017).

Syksystä 2011 päättökonserttiin 1.10.2014 Harri Saarinen opiskeli Opetusministeriön rahoittamassa Lahden konservatorion ammatillisessa lisäkoulutuksessa pianonsoittoa opettajanaan Margit Rahkonen: päättökonsertti koostui Saarisen esittämistä Mario Castelnuovo-Tedescon pianosävellyksistä ja hänen omista sävellyksistään eri soolosoittimille hänen kollegojensa esityksinä. Pianistina Harri Saarinen on myös osallistunut Eero Heinosen ja vuonna 2017 Erik Tawaststjernan mestarikursseille.

Presentation in English

Harri Saarinen started his piano studies in 1967 at the Music Institute of Lahti (presently the Lahti Conservatory) under Ralf Gothóni, continuing in 1968 with Lea Terno-Kivilä. Since 1979 he was a student at the Sibelius Academy, majoring in musical theory and also studying the piano with Timo Mikkilä, Hui-Ying Liu and Matti Raekallio, and the composition with Einar Englund and Einojuhani Rautavaara. He graduated both as piano and theory teacher in 1985 and passed his piano diploma examination in 1986 under Matti Raekallio with distinction.

At Juvenalia, Espoo, Harri Saarinen worked as a piano teacher from 1987 to 1990. After his debut concert, arranged by the Sibelius Academy in 1989 at the Temppeliaukio Church in Helsinki, he took an advanced course in piano at the Moscow Conservatory from 1990 to 1992 under Mikhail Mezhlumov.

Harri Saarinen has been employed as an accompanist at the Lahti Conservatory since 1992. In 2006 he launched Semitic studies at the Helsinki University. His compositions include Shalhevet-Ja (The Lord’s flame) of 2008 for mixed choir a cappella on a four-language biblical text, Shalom: Hebrew variations for solo violin and Toccata di fiamma for piano dating from 2013, Iesus ambulans supra mare for two violins (2015), Sower and four souls for string orchestra premiered in 2016 by Uusi Lahti Chamber Orchestra, conducted by Heikki Pekkarinen, and 10 monodies for solo flute (2017).

From the autumn of 2011 to the final concert of October 1st, 2014, Harri Saarinen studied piano performance at the Lahti Conservatory in a study program of continuing vocational training financed by the Finnish Ministry of Education and Culture, under the tuition of Margit Rahkonen: the concert consisted of both Saarinen’s performances of Mario Castelnuovo-Tedesco’s piano works and his own compositions, performed by his colleagues. As a pianist, Harri Saarinen has also participated in the master classes of Eero Heinonen and, in 2017, of Erik Tawaststjerna.