Lahden nuoriso-orkesterien tuki ry

Konservatorion orkestereissa soittavien oppilaiden vanhemmat ovat perustaneet yhdistyksen tukemaan ja edistämään Lahden konservatorion piirissä toimivien nuoriso-orkestereiden toimintaa.

Julkista tukea saavana oppilaitoksena konservatorion on vaikea saada apurahoja tai avustuksia projekteihinsa. Opetukseen tarkoitetuilla varoilla taas ei voi usein tuottaa esimerkiksi Taikahuilun kaltaisia suuria projekteja tai orkestereiden kehittymisen kannalta tärkeitä mutta kalliita harjoitusleirejä ja matkoja. Tukiyhdistys on perustettu tämän tilanteen helpottamiseksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea orkestereiden toimintaa sekä henkisesti että taloudellisesti. Yhdistys kerää varoja orkestereiden toimintaan järjestämällä konsertteja, keikkoja ja muita tilaisuuksia sekä hakemalla apurahoja.  Yhdistys myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanee arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä voi muullakin tavalla kartuttaa varojaan. Varat käytetään orkestereiden kotimaassa ja ulkomailla tapahtuviin kilpailu- ja konserttimatkoihin, orkestereiden toiminnan kehittämiseen ja orkestereissa soittavien stipendeihin.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi samoin kuin kannatusjäseneksi  voi  liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa.  Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti Jäsenhakemus-sivun kautta.

Yhdistyksessä tiedotus ja jäsenmaksulaskun lähettäminen tapahtuvat sähköpostilla.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat Muti Pulkkinen (pj), Nina Piri, Anitta Helin, Jaana Ollikainen, Seppo Rautiainen (rahastonhoitaja) ja Petri Vähätalo. Yhdistyksen sihteerinä toimii Eero Pulkkinen.